הנדיב 14, הרצליה

מיקום: רחוב הנדיב, הרצליה
גודל : 2,800 מ"ר
יזם: יזמות פרטית
תיאור הפרויקט: תב"ע נקודתית בסמכות מחוזית לשימור בית משפחת רוזנפלד ("בית הרופאים") שנבנה בסגנון בינלאומי בשנת 1935. התוכנית כוללת את שיפוץ ושימור המבנה הקיים הפונה לרחוב הנדיב והוספת זכויות בניה לבניין מגורים חדש בן 6.5 קומות בעורף המגרש הפונה לרחוב אבן אודם. התוכנית קיבלה תוקף בנובמבר 2016.

אדריכלות שימור: גל-פלד אדריכלים

אתר תדמית: WebMeUp