בני בנימין - הנדיב

מיקום: פינת הרחובות בני בנימין והנדיב, הרצליה
גודל: 6000 מ"ר
יזם: פרטי 
תיאור הפרויקט: תב"ע נקודתית בסמכות מחוזית לשימור שני "בתי מושבה" המהווים חלק מהמרקם העירוני ההיסטורי של הרצליה והוספת זכויות בניה להקמת בנין מגורים בן 6.5 קומות בעורף המגרש (הבנין החדש כולל 26 יח"ד דיור). מסביב למבנים ההיסטוריים תתוכנן גינה בה ישומרו עצים קיימים, ביניהם עצי פיקוס השדרה נהדרים בגובה 20+ מטר. הבנין החדש מתוכנן כרקע למבנים לשימור וצופה אליהם ואל הגינה.   

אתר תדמית: WebMeUp